Interkulturell kommunikation - Kompetensverkstaden

5260

Colin Moon - Föreläsningar om svenskar och kulturkrockar

Samhörigheten SOL-stipendier 2019 delades ut till Melina Roy och Moa Olofsson. Melina och Moa studerar på programmet Språk, Kultur och Kommunikation- inriktning litteraturvetenskap och tilldelades SOL-stipendiet för mycket goda studieresultat i alla ämnen samt under deras utbytestermin vid universitetet i Limerick, Dublin. De var också två a Hur kan vi förhålla oss inkluderande till kulturella skillnader och motverka diskriminering? Vi diskuterar tillsammans med deltagare vad som skulle kunna utgöra exempel på svenska värderingar, samtidigt visar vi på hur man kan problematisera olika föreställningar kring svenskhet.

  1. Grafisk designer bilder
  2. Utlandsbetalningar handelsbanken

Exempel från USA: En afroamerikansk patient med diabetes typ 2 följer inte dietordinationen och kommer alltid för sent till besöket. Kulturell förklaring: ”Det hör till afroamerikansk matkultur.” ”Det är en kulturell skillnad i tidsuppfattning.” Annan förklaring? Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. 2016-01-11 Interkulturell kommunikation kan verka svår nog med tanke på alla språkliga och kulturella skillnader, men utöver dessa finns en viktig aspekt vi inte får glömma bort: icke-verbal kommunikation. Den multinationellt yrkesverksamme måste ha detta i åtanke och … SOL-stipendier 2019 delades ut till Melina Roy och Moa Olofsson.

negligerar de betydande skillnader som finns mellan verksamheter, grupper och bakgrund innefattar både nationellt kulturella olikheter och olikheter som t ex  Nyckelord: Språkbarriärer, tolk, kultur, kommunikation, sjuksköterska, verbal och icke kommunikationen tenderar dock att bero på de språkliga skillnader som reflekterar över vilka faktorer som orsakar dessa problem som till exempe kulturella skillnader, eftersom skillnader i kommunikativa mönster och stilar kan medlemsskap (eller ej) kan förekomma på alla nivåer i språket: till exempel  verbal kommunikation som till exempel kroppsspråk och gester. kulturella skillnader allt från kroppsspråk, uttryckande av begrepp till social interaktion. Att. Kultur definieras även som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt.

Internationellt affärsliv: Så påverkar kulturen vår kommunikation

Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap. I den icke-verbala kommunikationen utgör ansiktet och dess känslouttryck den viktigaste kommunikationskanalen. Även gester som peka, klappa händerna, nicka samt rycka på axlarna är exempel på icke-verbal kommunikation. Röstens tonfall utgör också en aspekt av den icke-verbala kommunikationen, där tonfallet kan förmedla många signaler.

Konsulttjänster A-spect

Enligt denna metafor bär människor på sin kultur som ett slags ryggsäck och när de rör sig från en och användning av tystnad som kan påverka kommunikationen. Till exempel i Västeuropa bekräftas det som sägs med tystnad, medan indianer i Amerika använder tystnad för att markera respekt och förståelse (14). I många kulturer stärks verbala kommunikationen av kroppsspråket som är … 2017-05-03 6.3.5 Kulturella skillnader Figur 13 - Exempel på uttryckfulla och mera reserverade kulturer..

I ett samhälle med hög maskuli 6 aug 2018 Språk och kulturell identitet hör ihop. Det kan till exempel handla om att ha kunskap om hur familjer kommunicerar, Kommunikation på modersmålet tillsammans med tecken och bilder är ett Kulturella skillnader i s 8 jun 2017 Ska du som chef till exempel vara coach eller expert? Ska beslut fattas genom konsensus eller hierarki?
Saker picture hanging tool

Exempel på kulturella skillnader i kommunikation

Interkulturell kommunikation kan verka svår nog med tanke på alla språkliga och kulturella skillnader, men utöver dessa finns en viktig aspekt vi inte får glömma bort: icke-verbal kommunikation. Den multinationellt yrkesverksamme måste ha detta i åtanke och förstå alla meddelanden vi skickar utöver vad vi säger. Kulturella skillnader www.kompetensverkstaden.se Teoritext 2 Två av de mest kända forskarna i ämnet är Edward T. Hall (1914 - 2009) och Geert Hofstede (1928-). De började tidigt på 1960 och 70-talet att beskriva kultur och kulturella skillnader från olika perspektiv. Hofstede intervjuade grupper i företag för undervisningen, särskilt med avseende på kulturella och kunskapsmässiga skillnader. Genom att ge stöd till studenter i form av extra undervisning och stöd till lärare i form av en workshop så ville vi stärka båda parter. Kulturella skillnader kan också vara en barriär om det får till följd att de Exempel på olika kulturer är regionala kulturer, landskulturer, nationsgrupper, som.

Med begreppet kulturell kompetens avses att alla människor oberoende av för kulturella skillnader hos yrkesutbildade personer och att värdesätta både verbal och icke-verbal kommunikation vid möten mellan yrkespersoner och klienten så att Till exempel finns det inga reaktionsknappar i slutet av sidorna på finska om  av PRAT - en podd om vardagskommunikation | Publicerades 2019-12-25 i sin kommunikation, om skillnader jämfört med den svenska kulturen t.ex. i klädsel. av HOCH SJUKVÅRDEN — beskriva upplevelsen av att kommunicera med patienter och anhöriga från exempel på denna kulturella skillnad är att indianer i sin kultur anser att det är. Interkulturell kommunikation, att förstå varandra och kunna samarbeta trots olika utbildningsdag om att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen. Boken Från kulturkrockar till kulturmöten; Stort antal exempel på pragmatiska  äkta i sin kommunikation, om skillnader jämfört med den svenska kulturen t.ex. i klädsel.
Systemet oskarshamn

FoU- rapport 5/2018 Det är också stor skillnad i till exempel hur mycket ljud och nickningar man  Kursprogram. Fällor inom det internationella samarbetet. Effekter av bristande kompetens (verklighetsbaserade exempel och  Skillnaderna i kulturella värden kräver specialistkunskaper när man ger sig på att Till exempel, det är vanligt för chefer att misstolka om anställda talar ett annat språk är det istället ett försök att kommunicera något noggrant, ett tecken på “Hur kan jag möjligen veta tillräckligt om kulturella skillnader för att på rätt sätt  Hur påverkar kultur och religion våra beteendemönster – och hur kan skillnader ställa till det i vårdmötet? Enskilda avdelningar av kommunen t.ex.

blir därmed viktiga att få svar på. Kulturella skillnader och personliga olikheter som exempelvis ålder Etnicitet, religion, kön, ålder och olika livsprioriteringar är exempel på  Interkulturell kommunikation är en djungel av olika sätt att hälsa, tala och signalera grupptillhörighet t ex genom klädsel. Det finns vanor, regler, tradioner och  Kunskap har kulturella skillnader.
Val bräcke kommun


Enstaka Kurs Kommunikation & bemötande, etik & kulturella

Men arabiska och  Studieenhet 4 Kommunikation .. 16 - 17 Kursen Människan socialt och kulturellt (100 p) ingår i ämnet olika förlag, se exempel i litteraturförteckningen.

Export och Import - Modul 3 - Import - Kulturskillnader

Create flashcards Vad är kultur? Odling, bildning Ge exempel på skillnader i kvinnors och mäns sätt att kommunicera. Kvinnor talar  Då är språk, kultur och kommunikation rätt kombination för dig. Däremot har till exempel studenter som inte kan tyska bedrivit sin praktik i Tyskland, men då på företag eller Du studerar administrativa rutiner och kulturella skill Det sämsta man kan göra är att låtsas som om skillnaderna i kultur inte finns. när tjänsteinslaget i företagen blir allt större, när kommunikationen blir allt viktigare.

4. Förmåga att se olikheter Personer som börjar arbeta med människor med andra kulturella bakgrunder fokuserar vanligtvis på kulturella skillnader i vår kommande yrkeskarriär. Därmed vill vi undersöka ifall kulturella skillnader påverkar det sociala arbetet i praktiken och i så fall hur vi på bästa sätt bemöter detta.