Översätt emittent från svenska till engelska - Redfox Lexikon

4970

Emittent - Lauritz.com

En emittent emitterar aktier via en emission Emittent heter på engelska issuer. Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla Emittenter Här har vi samlat information om krav som ställs på emittenter, det vill säga bolag som har värdepapper upptagna till handel på en handelsplats. English Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 30 september 2020 publicerat ett uttalande gällande sitt arbete med frågor och svar kopplat till prospektregelverket och tillämpligheten av tidigare rekommendationer avseende specialiserade emittenter. Ledningsprövning. Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller … Emittenterna bör få möjlighet att ändra den valutaenhet som en utestående skuld är uttryckt i om skulden uttrycks i en medlemsstats nationella valutaenhet och om den medlemsstaten har ändrat valutaenhet för hela eller delar av sin offentliga utestående skuld.

  1. Formpipe software ab
  2. Kartbutiken jordglob
  3. Syndetikon kaufen
  4. Bladins gymnasium malmö

2 Med “Bolaget” och ”Emittenten” avses i detta prospekt Coeli Fastighet II AB, org. nr. 559173-7548. Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av styrelsen för Coeli Fastighet II AB i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 Emittenten ännu inte avgett sin årsredovisning för år 2018 varför Emittenten lämnar delårssiffror för 1 januari – 30 juni 2018 med jämförbara uppgifter för från motsvarande period 2017. Emittenten tillämpar den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) nya riktlinjer för alternativa nyckeltal. utarbetar emittenten ett så kallat grönt ramverk där de beskriver hur de investeringar som ligger till grund för emissionen väljs ut, utvärderas, redovisas och hur effekterna rapporteras. I den fortsatta utvecklingen av marknaden för gröna obligationer är det viktigt med … emittenter, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.

En emittent emitterar aktier via en emission Emittent heter på engelska issuer. Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla Emittenter Här har vi samlat information om krav som ställs på emittenter, det vill säga bolag som har värdepapper upptagna till handel på en handelsplats. English Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 30 september 2020 publicerat ett uttalande gällande sitt arbete med frågor och svar kopplat till prospektregelverket och tillämpligheten av tidigare rekommendationer avseende specialiserade emittenter.

52003PC0138 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

översättningsdatabaser. Lägg till en översättning Svenska.

Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, översättningar disclaimer Lägg till . (LEI), den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för emittentens säte (eller plats för huvudsaklig verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, Emittenten av ett finansiellt instrument skall klassificera instrumentet, eller dess komponenter, som en finansiell skuld, en finansiell tillgång eller ett egetkapitalinstrument i enlighet med innehållet i avtalet och definitionerna av en finansiell skuld, en finansiell tillgång och ett egetkapitalinstrument enligt IAS 32. för emittenten Behörig myndighet som har godkänt prospektet Datum för godkännande av prospektet Varningar INLEDNING OCH VARNINGAR Erbjudandet avser aktier av serie B i K-Fast Holding AB (”B-aktier”) med ISIN-kod SE0013382355 och kortnamn (ticker) KFAST B. Registrerad firma: K-Fast Holding AB Org. nr.

Om svenska emittenter tvingas att inge prospekthandlingar på både svenska och engelska kan oklarheter uppkomma i tolkningen av dessa. Därtill skulle det innebära att svenska emittenter kan komma att missgynnas i förhållande till utländska emittenter. göra en välgrundad bedömning av emittenten eller de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Det som anges i 4 kap.
Sr.se p4 västerbotten

Emittenter översättning

EMITTER - svensk översättning - bab.la engelskt-svenskt lexikon. bab.la. Emittent; emittieren; emotional; empatisch; empennage; empfangen; empfehlen; empfehlenswert; empfinden; empfindlich; empfohlen; I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in emittent översättning i ordboken svenska - tjeckiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Emittenter Här har vi samlat information om krav som ställs på emittenter, det vill säga bolag som har värdepapper upptagna till handel på en handelsplats. English Många översatta ex meningar containing "emittent" – Italiensk-svensk ordbok och sökmotor för italienska översättningar.

Banker och institut som omfattas av insättningsgarantin ska ansöka om prövning till Riksgälden ifall ett nytt kontoslag ska införas för att ta emot insättningar. En emittent vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad skall även kvarhandel på en reglerad marknad skall offentliggöra talsvis offentliggöra finansiella uppgifter som täcsin nettoomsättning för räkenskapsårets första och ker räkenskapsårets första respektive tredje kvartal; tredje kvartal; detta skall ske så snart som möjligt detta skall ske så snart Förvaltare av alternativa investeringfonder. Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten. översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Emittenten är ansvarig för sammanfattningen, inklusive eventuella översättningar av den.
Sas 2021 update

UBS AG har upprättats och har sin  Die Deutsche Börse Commodities GmbH ("emittenten"), som har övertagit ansvaret i samband med eventuella översättningar som utfärdare av  Nedan följer en översättning av avsnittet ”SUMMARY OF THE PROGRAMME” i översättning inte medföra något civilrättsligt ansvar för relevant Emittent (Eng. Översätt emittent från svenska till engelska. ÖversättningKontextSpråkljud. substantiv.

Emittenter på First North Bond Market berörs inte av samma regler som emittenter på en reglerad marknad. Däremot skall dessa följa regler och förordningar som är mindre omfattande. En placering i en emittent på First North Bond Market kan därmed vara mer riskfylld än en placering i en emittent som handlas på en reglerad Svensk översättning av 'issuer' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. utarbetar emittenten ett så kallat grönt ramverk där de beskriver hur de investeringar som ligger till grund för emissionen väljs ut, utvärderas, redovisas och hur effekterna rapporteras. I den fortsatta utvecklingen av marknaden för gröna obligationer är det viktigt med tydliga och gemensamma definitioner av vad som är SVENSK ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNINGEN Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospektet och varje beslut att investera i Värdepapperen skall ske med beaktande av detta Grundprospektet i sin helhet, inklusive dokument som infogats genom hänvisningar. Ansökan om prövning av kontovillkor. Banker och institut som omfattas av insättningsgarantin ska ansöka om prövning till Riksgälden ifall ett nytt kontoslag ska införas för att ta emot insättningar.
Vad gör brandmän


Emittent - Svenska - Engelska Översättning och exempel

Här hittar du alla svenska aktier som betalar utdelning fyra gånger per år, alltså varje  Om två eller flera emittenter av sådana tillgångar fusionerar eller om det uppstår en nära förbindelse mellan sådana emittenter ska dessa emittenter, inom ramen för denna emittentbegränsning, behandlas som en emittentgrupp endast i upp till ett år efter dagen för fusionen eller dagen då den nära förbindelsen uppstod. Om två eller flera emittenter av sådana tillgångar fusionerar eller om det uppstår en nära förbindelse mellan sådana emittenter ska dessa emittenter, inom ramen för denna emittentbegränsning, behandlas som en emittentgrupp endast i upp till ett år efter dagen för fusionen eller dagen då den nära förbindelsen uppstod. Article 4, paragraph 1, point 14 of Directive 2004/39/EC defines a ‘regulated market’ as a multilateral system operated and/or managed by a market operator, which brings together or facilitates the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments — in the system and in accordance with its non-discretionary rules — in a way that results in - the adjustment as regards the indirect effect, i.e. the difference between the implicit impact on Member States’ VAT and GNI payments of the definitive amount of the 2003 UK correction (along the 2004 VAT and GNI bases[10] as known at the end of 2006) and the implicit impact[11] on Member States’ VAT and GNI payments of the 1st update of the 2003 UK correction in the AB 8/2004 (along the Att förbättra årsredovisningen genom att emittenter av värdepapper skall utarbeta en årsredovisning inom tre månader (se avsnitt 4.2). eur-lex.europa.eu coordinate the filing of the an nu a l financial report r e fe rred to in Article 4 of this Directive with the filing of the annual information referred to in Article 10 of Directive 2003 Kontrollera 'Finansinspektionen' översättningar till engelska.

iShares Physical Metals Plc - Summary of - BlackRock

issuerinstitution som ger ut ett värdepapper, exempelvis ett företag som  Emittenter och vyer. | Semesterhus i Buti, Toscana Översättning från danska som tillhandahålls av Google Translate Visa på originalspråket ». Bra hem med  denna sammanfattning inklusive en översättning av den, men endast B. BASFAKTA OM EMITTENTEN B.1 Vem emitterar värdepapperen? som har lagt fram Bilagan inklusive varje översättning därav, men Barclays Bank Ireland PLC ("Emittenten") är ett publikt aktiebolag som är  som har lagt fram Bilagan inklusive varje översättning därav, men endast om Barclays Bank PLC ("Emittenten") är ett publikt aktiebolag som är registrerat i  Utländsk Emittent av Utländska Finansiella Instrument förbinder sig vidare att informera. ES om ändringar i för Emittenten tillämplig lag eller annan författning i de  Detta dokument utgör en översättning av sammanfattningsnoten av den Obligationerna som, i enlighet med Emittentens och Obligationernas  Även om det krävs att ett Element ska ingå i sammanfattningen på grund av den aktuella typen av värdepapper eller Emittent, är det möjligt att  översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

nr. 559173-7548. Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av styrelsen för Coeli Fastighet II AB i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 Emittenten ännu inte avgett sin årsredovisning för år 2018 varför Emittenten lämnar delårssiffror för 1 januari – 30 juni 2018 med jämförbara uppgifter för från motsvarande period 2017. Emittenten tillämpar den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) nya riktlinjer för alternativa nyckeltal. utarbetar emittenten ett så kallat grönt ramverk där de beskriver hur de investeringar som ligger till grund för emissionen väljs ut, utvärderas, redovisas och hur effekterna rapporteras. I den fortsatta utvecklingen av marknaden för gröna obligationer är det viktigt med … emittenter, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.