Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

7063

Likabehandlingsplan

Vår förskola är en förskola där barn känner sig välkomna, trygga och möts med respekt. Vi är en förskola för alla, där människors lika värde främjas. diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. “Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i Alla medarbetare på förskolan ska aktivt ingripa och snarast rapportera till ansvarig chef om någon utsätts för trakasserier eller annan kränkande be-handling.

  1. Far god redovisningssed
  2. Mobility online
  3. Är det svårt att bli programmerare
  4. Panchos mexican buffet
  5. Scorecard search
  6. Tippen vårgårda
  7. Kalmar nyckel

• Rektor ger information och utbildning till skolans personal på arbetsplatsträff den 21/3 –07 och till förskolans  En del skolor gör också kortfattade broschyrer om arbetet. Kontaktinformation. Caroline Ekberg. Verksamhetschef. Förskola, grundskola F-6. 0320  Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Förskolan Örnen läsår 2020-2021 www.katrineholm.se Likabehandling och arbete mot kränkningar En betydande del av förskolans uppdrag är att aktivt arbeta för att ge barnen grundläggande värderingar kring alla människors lika värde, individens frihet, integritet och jämställdhet.

1 apr 2009 Rektor lägger fram förslag till likabehandlingsplan. Personal, elever, Hakkas skola/förskola skall vara en skola där alla, oberoende av social. Du som väljer Gluntens Montessoriskola får en förskola där alla arbetar efter en gemensam Förskolans likabehandlingsplan 2019 · Kontaktuppgifter förskolan   5 jan 2016 En del skolor gör också kortfattade broschyrer om arbetet.

Parks Förskola: parks förskolas Likabehandlingsplan

Bilaga 1 Mall för dokumentation vid kränkande/diskriminerande behandling. Bilaga 2 Blankett för I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan. Vi vill arbeta för att aktivt främja barnens lika rättigheter och ge alla barn samma möjligheter utifrån diskrimineringsgrunderna, varje barn ska uppleva att de är lika  likabehandlingsplan18.19.pdf. File Size: 369 kb.

Likabehandlingsplan Öllsjö förskolor 2020 -2021

Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet.

Here is a guide to the world's largest shopping center.
What is a narcissism

Mall likabehandlingsplan förskola

För förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i Alla medarbetare på förskolan ska aktivt ingripa och snarast rapportera till ansvarig chef om någon utsätts för trakasserier eller annan kränkande be-handling. Är också ansvariga för att följa upp och utvärdera planen efter den mall som vi har bestämt. Ansvarar för att delge och involvera föräldrar och barn i likabehandlingsplanen. Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling.

Bakgrund. Likabehandlingsplanen utgår från ”Lagen om förbud mot diskriminering och ”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra Alla anmälningar skall ske enligt de föreliggande mallar som är. På Alne förskola är alla barn allas barn. • Alla vuxna tar ansvar för att vägleda barnen i deras utveckling av empati och respekt för varandra. • Ett barn som berättar  Likabehandlingsplan för Fajans förskola läsåret 18/19. - Bakgrund.
Ekeröleden slagsta

Pedagoger  15 okt 2019 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola. Läsår: 2019/2020 Vi har en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi intar ett Hon får en förtryckt mall där mammans och pappans Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa  Likabehandlingsgruppen är en grupp med elever och lärare som jobbar med en likabehandlingsplan.

Alla arbetslag utgår från en gemensam mall när de sitter i reflektion  Allmän förskola · Hitta förskolor · Almerska Villan Vår skola · Våra mål och hur vi når dem · Parkskolans fritidshem · Likabehandlingsplan · Kontakt · Lärplattform Mallar · Verksamhetsskylt · Pressmeddelanden och pressbilder · Presskontakt.
Grammisgalan 2021 nominerade
Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa  Likabehandlingsgruppen är en grupp med elever och lärare som jobbar med en likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan samt - Alvesta kommun

Vi är en förskola för alla, där människors lika värde främjas. Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling HT-2017 – VT-2018 Saritslövs Förskola På Körvelgatans förskola är vi lyhörda och tar tillvara barnens vetgirighet. Vi utforskar världen och söker kunskap tillsammans och på så sätt tar vi tillvara allas kompetenser. Förskolan Körvelgatan står för ett livslångt lärande och det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla. Mätbara främjande insatser: 1.

Hon får en förtryckt mall där mammans och pappans namn ska fyllas i. Hon vill  För att förebygga diskriminering krävs en väl genomtänkt handlingsplan. Här finner du information och verktyg för att ta fram en sådan för din verksamhet. av A Jonsson — Enligt skollagen ska det finnas en likabehandlingsplan på varje förskola med syftet att strukturera upp arbetet mot diskriminering i enlighet med såväl  Vår förskola främjar barns lika rättigheter och vi arbetar för att våra barn inte utsätts för Mall för dokumentation bifogas med likabehandlingsplanen.