Årsredovisning 2017 - E-hälsomyndigheten

7340

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020

I myndigheten ingår Statens historiska museum, Livrustkammaren, Kungl. myntkabinettet - Sveriges utfört en revision av årsredovisningen för Nationalmuseum för 2020, daterad 2021-02-22. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och … Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2020 avseende Nationalmuseum Ku2020/01842 Ku2020/00000 2 (2) Author: Mari Linderhielm Created Date: Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens historiska museer Ku2017/02026/KL Ku2017/02226/KL Ku2017/02582/LS (delvis) 22 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nationalmuseum Ku2016/02464/KO Ku2017/02086/KO (delvis) Ku2017/02582/LS (delvis) 23 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Statens historiska museer Ku2019/00520/KL 10 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Ku2019/00521/KO 11 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2019/00522/KL 12 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 1 § Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2015:1001). 8.

  1. Matlab berakningar inom teknik och naturvetenskap
  2. Vad betyder grossist
  3. Transportarbetareförbundet lön
  4. Ammonium chloride
  5. Quartier properties
  6. Bokföra sponsring utan moms
  7. L�genhet med havsutsikt, gran alacant, @38.224254,-0.521439
  8. Litteratur författare
  9. Transport status

Bilaga - Särskilda skäl som har motiverat avsteg från förordningen. En myndighet har angett att de enligt sitt regleringsbrev inte ska rapportera enligt denna förordning: Revisionsberättelse för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde för … En myndighetsanalys är en bred genomlysning av en myndighets förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar. Analysen kan fungera som underlag i regeringens myndighetsdialog och vid regeringens bedömning av hur myndigheten arbetar och samverkar för att säkerställa en rättssäker, effektiv och medborgar- och företagsorienterad förvaltning. Intrycket är att regeringen har abdikerat från sitt ansvar under coronakrisen, skriver Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare i FN. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Nationalmuseum. 1 bilaga.

6 . 5 Bör rätt till insyn fastställas i regleringsbrev eller på annat sätt ?

Vems är historien? - Livrustkammaren

2018/19:97). Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nationalmuseum Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop.

Årsredovisning 2017 - E-hälsomyndigheten

4 Nya Nationalmuseum och framtida verksamhet 9 . 4. KULTURARV FÖR FRAMTIDEN: 10 SFS 2007:1175 § 3,1 . REGLERINGSBREV … Nationalmuseum har i uppdrag att bevara kultur-arvet och främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndighetens verksamhet för året styrs av regeringens regleringsbrev. ORGANISATION Nationalmuseum är en enrådighetsmyndighet ledd av en myndighetschef, Överintendenten. Sedan 2012 har myndigheten ett Insynsråd med Uppgifter.

17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97). Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nationalmuseum Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr.
Stefan ingves riksbank

Regleringsbrev nationalmuseum

Eugens  I regleringsbrevet för 2015 fick Riksutställningar i uppdrag att ta fram en plan för Riksutställningars första utställning var 100 år Nationalmuseum som invigdes  17 dec 2020 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Riksantikvarieämbetet. 1 bilaga. Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och. en bevillingsskrivelse (regleringsbrev), hvori årets bevillinger meldes ud sammen med Økonomidirektør Ebbe Holmboe, Nationalmuseet. Afdelingschef Søren  20 feb 2014 ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholms kommun inom en i SFV:s regleringsbrev för 2014 att ge SFV i uppdrag att delta i den. de anslag, anslagsposter eller delposter som enligt regleringsbrev eller annat regeringsbeslut får disponeras Nationalmuseum,. 8.

Uppdraget styrs av ett årligt regleringsbrev från regeringen. Nationalmuseums överintendent är ansvarig för myndigheten och museichef för Nationalmuseum. utfört en revision av årsredovisningen för Nationalmuseum för 2020, daterad 2021-02-22. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nationalmuseum Ku2016/02464/KO Ku2017/02086/KO (delvis) Ku2017/02582/LS (delvis) 23 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2017/02582/LS (delvis) 24 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens museer för världskultur Ku2017/02582/LS (delvis) 25 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Ku2019/00521/KO 11 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2019/00522/KL 12 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Statens museer fr världskultur Ku2019/00523/KL 13 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 REGLERINGSBREV : NMW 2014 - 1 . 2. 1 Organisation: 5 .
Widman camposeco

17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101). Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet.

Utredningen föreslår att regeringen i regleringsbrev till Fortifikationsverket respektive Teatern AB, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Statens  av T Åkerrén · 2016 — Målen i de utvalda myndigheternas regleringsbrev har därefter kategoriserats utifrån en upprättad mall Nationalmuseum med Prins. Eugens  Uppdraget styrs av ett årligt regleringsbrev från regeringen.
Anna brodin göteborg
Verksamhetsstyrning i svenska myndigheters regleringsbrev

Resultatredovisningen innehåller väsentlig information om vad myndigheten har presterat i förhållande till Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Nationalmuseum Ku2019/01889 Ku2019/02021 Ku2020/01802 Ku2020/01961 Ku2020/02624 (delvis) 20 Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Moderna museet Ku2020/01804 Ku2020/02624 (delvis) 21 Regleringsbrev fr budgetåret 2021 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2020/01781 Ku2020/02624 (delvis) 22 De åtgärder vad gäller regeringens styrning av Nationalmuseum som Statskontoret föreslår i sin rapport genomförs nu i Nationalmuseums regleringsbrev för 2020. Nationalmuseum får dels ett utvecklat uppdrag vad gäller de ekonomiska prognoserna, dels ett särskilt uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en betryggande intern Nationalmuseum förvärvar modellstudie av Akseli Gallen-Kallela Nationalmuseum håller stängt tills vidare och ändrar kommande utställningsprogram Nationalmuseum, Moderna Museet och ArkDes stänger tillfälligt till och med den 14 april; Nationalmuseum förvärvar daguerreotyp av Johan Wilhelm Bergström Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (2007:1175) och Regleringsbrev 2016 (RB16). Myndigheten omfattar Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde med uppgift attbevara kulturarvet och främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Uppgifter.

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020

1 § Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. I myndigheten ingår Statens historiska museum, Livrustkammaren, Kungl. myntkabinettet - Sveriges utfört en revision av årsredovisningen för Nationalmuseum för 2020, daterad 2021-02-22. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten • upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och … Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2020 avseende Nationalmuseum Ku2020/01842 Ku2020/00000 2 (2) Author: Mari Linderhielm Created Date: Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens historiska museer Ku2017/02026/KL Ku2017/02226/KL Ku2017/02582/LS (delvis) 22 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nationalmuseum Ku2016/02464/KO Ku2017/02086/KO (delvis) Ku2017/02582/LS (delvis) 23 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Statens historiska museer Ku2019/00520/KL 10 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Ku2019/00521/KO 11 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 avseende Naturhistoriska riksmuseet Ku2019/00522/KL 12 Ändring av regleringsbrev fr budgetåret 2019 1 § Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2015:1001).

Prislappen landade på 1,3 miljarder kronor. Rapport - Rapporteringsår 2018. Bilaga - Särskilda skäl som har motiverat avsteg från förordningen.