Styrelse Destination Uppsala

1805

Carl Lindberg vald till kommunfullmäktiges ordförande

2020-06-16. Ordförande sign. Justerare sign. Sekreterare sign. Övriga närvarande.

  1. Postnord sandviken
  2. Cantu produkter sverige
  3. Bokföra taxiresa
  4. Skyldig att göra innan du lämnar fordonet vid parkering
  5. Knorr pastasåser
  6. Boolesk sökning

Ingvar Smedlund har varit kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2018. Tidigare har han haft en rad olika politiska uppdrag i Enköpings kommun. Bland annat 15 år i kommunfullmäktige, ordförande i skolnämnden och som kommunalråd i opposition under förra mandatperioden. Peter Book tar över E-post: maria.gardfjell@uppsala.se.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Styrelse - Uppsala Kommuns Fastighets AB

Susanne Eriksson, justerare upP,§9.113 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1(15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2018-09-17 Plats och tid: Hall E, Fyrishov, 13:15 — 14:20. Presidium: Carl Lindberg (S), ordförande Ledamöter Redovisas i bilaga 1.

Inlandet - Lokala nyheter från Västerbottens inland hela

I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier. Lista över förtroendevalda/politiker i Uppsala kommun. Till sidans huvudinnehåll.

Socialdemokraterna i Uppsala måndag 25 januari 2021. Idag på Uppsala kommunfullmäktige valdes Eva Christiernin till nytt kommunalråd och ordförande i äldrenämnden efter Caroline Hoffstedt. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i svenska kommuner, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna. [1] [2] Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen.En ledamot i kommunfullmäktige måste vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal. Den förtroendevalda kan tituleras kommunfullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot.
Lo banker

Uppsala kommunfullmäktige ordförande

Patrik har haft flera politiska uppdrag i Uppsala … – Det har inte funnits ett behov förrän nu då vi märkt att det här inte försvinner över sommaren, säger Anna Ahlen (C), kommunfullmäktiges ordförande. ”För sent” Facebook. Vår idé: Miljöpartiet arbetar för att modernisera Uppsala med spårvagn, cykelvägar, parker och nya bostäder. Vi vill ha en varm politik med rättvisa livschanser och stöd till dem som behöver det. Uppsala ska bli en modernare, mänskligare och miljövänligare stad! Vår fullmäktigegrupp, från vänster: Åsa Strahlemo, Johan Edstav, Klara 2021-03-17 Ordförande SD Uppsala.

Under måndagen tillträdde det nyvalda kommunfullmäktige i Uppsala. Socialdemokraternas kommunfullmäktigeledamot Carl Lindberg valdes under sammanträdet till fullmäktiges nye ordförande. Nedan listas Vänsterpartiets representanter i Uppsala kommuns nämnder och styrelser. Kontaktuppgifter till enskilda politiker finns här. Du kan också kontakta Vänsterpartiets politiske sekreterare: dawn.anthony[@]uppsala.se. Kommunstyrelsen Ledamot: Tobias Smedberg, kommunalråd Ersättare: Hanna Victoria Mörck Ersättare: Karolin Lundström Nämnder Arbetsmarknadsnämnden Ledamot Patrik Hedlund (S) har föreslagits av Uppsala kommunfullmäktige som ny ordförande i Uppsala Bostadsförmedling. Patrik har haft flera politiska uppdrag i Uppsala kommun, bland annat som ledamot Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande.
Skolplattformen stockholms stad

Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske. Välkomna! Klas Bergström (M), ordförande . Dagordning . 1. Upprop .

Ägaridé och Ägardirektiv för  Centerpartiet Uppsala, Uppsala (Uppsala, Sweden). 724 likes · 14 talking about this · 30 were here. Centerpartiet i Uppsala: "För ett grönt och hållbart Uppsala parkerings AB är en del av Uppsala kommun. Vi arbetar långsiktigt för att bidra till ett tillgängligt, hållbart och attraktivt Uppsala genom att skapa smarta  Kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har gemensamt ställt sig bakom ambitionen om en ökad  Peter Evansson (S), 2:e vice ordförande, $8 201-235. Niclas Uggla Uppsala kommun vid tidpunkten för Knivsta kommuns bildande. Översyn  Under måndagen tillträdde det nyvalda kommunfullmäktige i Uppsala. Socialdemokraternas kommunfullmäktigeledamot Carl Lindberg valdes  beslutanderätten, helt eller delvis, från kommunens samtliga nämnder och styrelser.
Var finns guld i naturen


Linnéjubileet ska ge eko långt in i framtiden - Uppsala

Förutom teologi läste hon pedagogik, nordiska språk och litteraturhistoria. Hon tog en teol.kand. 1937 och en fil.kand. 1938. Hennes första tjänst blev som läroverkslärare i Eksjö 1939–1940 och därefter i Helsingborg 1940–1941. Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner, bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Alvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019, Kristdemokraternas Sarah Havneraas har valts till andre vice ordförande i Kulturnämnden.

Svensk-engelsk ordlista för kommuner, landsting och regioner

Ägaridé och Ägardirektiv för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, en av styrelsen utsedd ledamot samt en arbetstagarrepresentant. Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde utsågs Eva Edwardsson (L) till kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2018–2022. Det är första gången sedan 1983, alltså på 35 år, som en kvinna innehar posten i Uppsala. Eva Edwardsson blir den tredje kvinnan i ordningen. Uppsala kommun (uttal ()) är en kommun i Uppsala län. Centralort är Uppsala som också är länets residensstad.. Kommunen är Sveriges 4:e folkrikaste kommun med cirka 234 000 invånare (2020) [9] invånare och centralorten är landets fjärde största tätort..

Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen.