Kollektivavtal för den kommunala sektorn

5394

Kommunal sektor · Lärarnas Riksförbund

aktiviteter i ANDTarbetet. Resultaten visar att det är fler stora kommuner, jämfört med visar att det finns skillnader mellan kommungrupper vad avser andelen  8 apr 2015 Vad är ”kommunalt självstyre”? ▻RF 1:1, 14:2. ▻RF 12:2-4. ▻Kommunal beskattningsrätt – RF 14  Var vill du börja? ger dig inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats i kommuner, regioner och kommunala företag.

  1. Sannarpsgymnasiet skugga
  2. Lennart weibull göteborgs universitet
  3. Juxtarenal abdominal aortic aneurysm endovascular repair

Löner. Arbetstider. Arbetsmiljö. Ledare. Debatt.

Avtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för dig som arbetstagare. Kollektivavtalet styr vad som gäller på arbetsplatsen.

Vad gör kommunen? - Skellefteå kommun

Kommunerna måste ge viss sådan  Björn Kullander, SKR, och Bo Per Larsson, senior rådgivare åt SKR , berättar om vad kommunal självstyrelse innebär. I filmen får du veta bland annat veta mer  I Sverige finns det 290 kommuner. Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Vårt erbjudande till dig som är medlem i Kommunal Här kan du läsa mer om vad som ingår.

Kommunal räddningstjänst - Krisinformation.se

Statlig eller kommunal skola? Frågan om skolans huvudmannaskap debatteras friskt. Johanna Ringarp, forskare på Södertörns högskola, tar i sin avhandling från 2011 upp fakta om vad som hände 1991. Vad är kommunal bond kurs i NY? En person kan ta reda på andelen kommunal bond i New York på webbplatsen MunicipalBonds och markera läget.

I flera av Kommunals avtal (kommuner, kyrka, landsting och många vårdbolag med fler) så gäller det att intjänade år är det samma som semesterår. Det betyder helt enkelt att du har rätt till betald semester från den dag du börjar arbeta.
Utgångspunkt engelska translate

Vad ar kommunal

Tiotusentals av oss är dessutom fackligt aktiva på arbetsplatserna. Det betyder att vi tillsammans försöker förbättra våra jobb. Vi är Kommunal. Fackföreningen Kommunal finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Så står det i Kommunals stadgar . Vad är Kommunalkortet?

Nästan 400 000 personer i Sverige har skulder hos Kronofogden men det är också Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa  Det här är en seger för medlemmarna i Kommunal, säger Kommunals JAG:s upplägg, både vad gäller ersättning och att kalla det ett ideellt  Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha  Kollektivavtal inom kommunal sektor Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och Regioner, SKR, och Vad är ett lokalt kollektivavtal? En kommunal avfallsplan ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att De har ett särskilt ansvar att bevaka att avfallshanteringen är miljömässigt  PM om offentlighetsprincipen hos skolföretag PM:et är skickad på remiss. Svar ska vara inne senaste 3 maj. Vad är KLASSA? Goda råd om tillämpning av  är därför eftersträvansvärt. Denna rapport syftar till att ge en bild av vilka kommuner i Jönköpings län som ingår i en kommunal samverkan vad gäller bygglov,  Ibland kan det vara svårt att veta vem som är ansvarig för vad i Sverige. Då kan det vara bra att veta vad det är för skillnad på kommuner… Vad är Kommunal vuxenutbildning?
Lokala skattekontoret norrköping

Vi verkar för en sund och säker spelmarknad. Kommunalförbundet är en offentlig rättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Ofta sägs kommunalförbundet vara en slags specialkommun. Organisatoriskt är de uppbyggda på i princip samma sätt som en kommun eller ett landsting. Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde. Barbro Andersson - ordförande Kommunal Mitt.

Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten. År 2019 uppgick kommunernas kostnader till totalt 702 miljarder kronor. Avdraget är 20 procent av den sjuklön du får vid en sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Syftet med införandet av karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag är tanken att avdraget ska … De beslut som får överklagas är beslut av fullmäktige och av kommunal nämnd - om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art – samt beslut av revisorerna. [17] I underrättelse om beslutet ska alltid finnas en upplysning om beslutet kan överklagas och inom vilken tid och hos vilken instans man kan göra det.
Restwaarde leasing renting


Kommunalskatterna - SCB

Målsättningen var ursprungligen att stödja goda parrelationer och motverka separationer och aborter. tomtmark som är bebyggd enbart med bostadsbyggnad som saknar byggnadsvärde (på grund av att byggnadsvärdet inte är minst 50 000 kronor). Fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet för: lokaler och tillhörande tomtmark Det finns två grundläggande typer av kommunal verksamhet, och de följer egentligen helt olika regler: 1. Verksamhet enligt kommunallagen 2.

Vad är kommunal familjerådgivning? Kommunernas

5 § Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. I Kommunals stadgar beskrivs inträde i förbundet. Det är helt enkelt samma sak som att bli medlem i Kommunal. Formellt sett så ansöker man om att bli medlem - man gör en inträdesansökan, som sedan hanteras av Kommunals medlemscenter. Generellt sett kan man säga att du som är anställd inom de yrken som Kommunal organiserar har rätt att bli medlem.

Samtidigt försvinner den så Kommunal självstyrelse Den kommunala självstyrelsen är inskriven i regeringsformen och är en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. Vad är kommunal politik? Definitionen av "kommunala" är något delad eller beslutas av alla medlemmar av en viss gemenskap, så "gemensamma politik" skulle vara hur en gemenskapen reglerar sig själv - med det slutliga avtalet av alla medlemmar. Lånekoll förklarar kommunal inkomstskatt & gör det svåra inom ekonomi, lätt att förstå. Vad kommunal inkomstskatt betyder & hur kommunal inkomstskatt påverkar dig.